Enklere tilgjengelighet for alle: Universal utforming på nettsider

Universell utforming (UU) handler om å gjøre nettsider tilgjengelige for alle, uavhengig av brukerens personlige egenskaper. Det innebærer å bruke teknologi, informasjon og design som tilrettelegger for brukere med alle typer funksjonshemminger, uansett hva slags hjelpemidler de bruker. Det handler også om å sørge for at informasjonen er lettfattelig, innholdet er relevant og oversiktlig og at nettsiden er intuitiv å bruke. I tillegg bør sikkerhet og personvern ivaretas for å ivareta brukernes data og opplevelse.

Her er en liste over viktige elementer å tenke på når det gjelder universell utforming av nettsider:

  1. Tilgjengelig navigasjon: Sørg for at navigasjonen på nettsiden er enkel å bruke og forstå, og at den er tilgjengelig for brukere med forskjellige typer funksjonsnedsettelse.
  2. Alternative tekstbeskrivelser: Legg til alternative tekstbeskrivelser for bilder og videoer, slik at brukere som ikke kan se disse elementene, likevel kan få informasjon om dem.
  3. Tilgjengelige formater: Tilby innhold i ulike formater, som tekst, lyd og video, for å sikre at alle brukere kan få tilgang til informasjonen på nettsiden.
  4. God kontrast: Sørg for at det er god kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarge, slik at det er lett å lese for brukere med synsnedsettelse.
  5. Brukervennlighet: Sørg for at nettsiden er lett å bruke, med en logisk navigasjon og enkel tilgang til viktig informasjon.
  6. Tilgjengelige skjemaer: Sørg for at skjemaer på nettsiden er lett å fylle ut for brukere med nedsatt funksjonsevne, for eksempel ved å inkludere hjelpemidler for å kunne navigere og utføre handlinger på skjemaene.
  7. Tilgjengelighet på mobilenheter: Sørg for at nettsiden er responsiv og lett å bruke på mobile enheter, slik at alle brukere kan få tilgang til informasjonen, uavhengig av hvilken type enhet de bruker.
  8. Lyd og video-kontroll: Sørg for at brukere har kontroll over avspilling av lyd og video, slik at de kan velge å slå av eller øke volumet, eller velge å ikke se eller høre på media.
  9. Tastaturnavigering: Sørg for at nettsiden kan navigeres med tastaturet, slik at brukere som ikke kan bruke musen, fortsatt kan få tilgang til nettsiden.
  10. testing: Test nettsiden med personer med nedsatt funksjonsevne for å sikre at den er enkel å bruke og tilgjengelig for alle brukere.


Det er viktig å merke seg at UU ikke er noen statisk tilstand, men en kontinuerlig prosess. Det er viktig å teste nettsiden jevnlig og å gjøre endringer etter behov for å sikre at alle brukere har lik tilgang til informasjonen på nettsiden. Det er også verdt å vurdere å bruke verktøy for å sjekke nettsidens universell utforming, slik at du kan få et bredt spekter av tilbakemeldinger og forbedre nettsiden din.

Aktuelt

Ønsker du å bestille eller vite mer om nettsider , nettbutikk eller digital synlighet?