Google er den mest populære søkemotoren i Norge

Google er den mest populære søkemotoren i Norge, og de fleste nordmenn bruker Google når de skal søke etter informasjon på internett. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2021, brukte 95% av nordmennene Google som søkemotor. Dette gjør Google til den klart største søkemotoren i Norge.

Det er mange grunner til at Google har blitt så populær som søkemotor. En av grunnene kan være at Google har vært en av de første og mest kjente søkemotorene på internett, og derfor har etablert seg som en stor aktør i markedet. Google har også utviklet seg kontinuerlig over tid, og tilbyr i dag en rekke ulike tjenester i tillegg til søkefunksjonen, som for eksempel kart, e-post og dokumentbehandling.

Google har også et velutviklet søkealgoritme som gjør at de ofte kan levere de mest relevante søkeresultatene. Dette kan bidra til å øke tilliten til Google som søkemotor og gjøre at mange nordmenn velger å bruke denne søkemotoren fremfor andre alternativer.

Aktuelt

Ønsker du å bestille eller vite mer om nettsider , nettbutikk eller digital synlighet?