Hva er GDPR og hvordan påvirker det personvernet på nettsider?

GDPR (General Data Protection Regulation) er en EU-lov som trådte i kraft i 2018, og som har som formål å beskytte personvernet til individer innenfor EU. GDPR setter strenge krav til hvordan virksomheter og organisasjoner samler inn, lagrer og behandler personopplysninger.

På nettsider kan GDPR ha betydning for hvordan virksomheter innhenter samtykke fra brukere til å samle inn og bruke deres personopplysninger, og hvordan de informerer brukerne om hvilke personopplysninger som samles inn og hva de brukes til. Det er også viktig å sikre at personopplysninger lagres og behandles på en sikker måte, slik at de ikke havner i feil hender.

Det er viktig å huske på at GDPR ikke bare gjelder for nettsider, men for alle virksomheter og organisasjoner som samler inn og behandler personopplysninger innenfor EU. Hvis du driver en virksomhet eller organisasjon, bør du sørge for å forstå og overholde GDPR-kravene for å unngå eventuelle bøter og sikre at du behandler personopplysninger på en ansvarlig måte.

Aktuelt

Ønsker du å bestille eller vite mer om nettsider , nettbutikk eller digital synlighet?